• individualno in družinsko zavarovanje
• širok nabor kritij
• visoke zavarovalne vsote
• kritje v Sloveniji in tujini
• kritje odpovedi potovanja
• nezgodno zavarovanje
• medicinska asistenca
• zavarovanje odgovornosti na potovanju
• zavarovanje prtljage…