• zavarovanje stanovanjskih hiš in opreme na novo vrednost
• zavarovanja podjetij in odgovornosti
• visoke zavarovalne vsote
• kritje izlitja vode brez omejitve na prvi riziko
• 25% popust ob sklenitvi objekta in opreme
• široko kritje za gospodinjske aparate in hišno tehniko
• hitro reševanje škodnih zahtevkov