• širok nabor življenjskih zavarovanj za vse starostne skupine
• pokojninsko varčevanje
• kritje nastopa težkih bolezni (rak, možganska kap ipd.)
• visoke zavarovalne vsote
• individualno in družinsko zavarovanje nezgodne invalidnosti z bolnišnično dnevnico in dnevnim nadomestilom