• največji bonus v sloveniji 60% (PR0)
• družinski bonus s povezavo do 5 polic na nosilno polico
• najnižje doplačilo za mladega voznika (10%)
• brez odbitnih franšiz na delnih kombinacijah
• hitro in učinkovito reševanje škodnih zahtevkov
• brez doplačila na obročno plačevanje
• hitro reševanje škodnih zahtevkov